Oncologisch Voetzorg Verlener.(O.V.V.)

Een Oncologisch Voetzorg Verlener is in het bezit van het diploma O.V.V.
Hij/zij is opgeleid voor een verantwoord screenen en behandelen/verzorgen van de voeten van kankerpatiënten.
Deze behandelingen vinden plaats in overleg met de behandelende arts/oncoloog en/of oncologisch verpleegkundige.

Kankerpatiënten kunnen met voetklachten geconfronteerd worden, die het beste door daarvoor opgeleide voetspecialisten behandeld kunnen worden.

De gespecialiseerde (O.V.V.)behandelaar herkent specifieke symptomen aan de nagels en de huid van de voet, en geeft zijn bevindingen met toestemming van de patiënt door aan het oncologisch behandelteam.