Redacteur Registerpodologie.

Momenteel wordt uitgezien naar een Register-podoloog die op deze plaats de actualiteiten en wetenswaardigheden binnen de (Register) podologie kan verzorgen.