Beroepsinformatie Podotherapeut.

Beroepsvereniging:
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten,
Laapersveld 71
1213 VB Hilversum.
T. 035: 6246388
E. secretariaat@podotherapie.nl
I. www.Podotherapie.nl

Podotherapie is een wettelijk erkend paramedisch beroep.

Een Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende- of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen ( en aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden.

De kosten voor Podotherapie worden door veel ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

De Diabetes Podotherapeut.

Bij diabetes is het belangrijk om de voeten goed te verzorgen teneinde de voeten gezond te houden en zo de kans op chronische voetproblemen of zelfs amputaties te voorkomen.

Om voetproblemen te voorkomen is het belangrijk dat diabetespatiënten hun voeten in goede conditie houden door het goed verzorgen van de voeten door goede schoenen te dragen, de voeten elke dag te wassen (goed drogen!) en na te kijken.

Als er onverhoopt toch chronische problemen met de voeten dreigen te ontstaan dan kan de podotherapeut wellicht het tij keren.

De podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. (Bijvoorbeeld bij een afwijkende stand van de voeten of delen van de voet.)De podotherapeut richt zich bij diabetespatiënten niet alleen op de behandeling van voetproblemen, maar ook op het voorkómen daarvan.

De podotherapeut kan informatie verstrekken over voetverzorging, voeten en schoenen inspecteren waardoor problemen tijdig opgespoord kunnen worden.
De podotherapeut kan hulpmiddelen ter correctie en bescherming van standsafwijkingen van voeten en tenen aanmeten (podotherapeutische zolen en ortheses).
Verder kan de podotherapeut helpen bij de wondverzorging van een voet door tijdelijke hulpmiddelen toe te passen zoals bijvoorbeeld een drukverdelend verband om het genezingsproces van een wond te bevorderen.