Wat is het C.I.R.P.

C.I.R.P.
Centrum voor Informatie en Registratie Podologie- Podotherapie- Podo-posturaaltherapie.
Park Zomerlust 43, 2435 NG Zevenhoven
E. info@cirp.info

I. www.beenlengteverschil.nl
I. www.podomedic.nl www.podomedic.nl


Bank: NL 97 RABO 0101046022
K.v.K. Dossier 28117209

Deze website is samengesteld- en wordt onderhouden door het C.I.R.P. (Centrum voor Informatie en Registratie van Podoberoepen).
Dit onafhankelijk centrum is opgericht door voormalig podotherapeut Jan de Vries. Naast zijn praktijk was hij tevens als docent verbonden aan de 'Stichting Podologica', die de 'Praktijkopleiding Podologie voor paramedici' verzorgde.

Doelstelling.
Het C.I.R.P. stelt zich ten doel binnen haar websites www.podomedic.nl en de website www.beenlengteverschil.nl de leek informatie te verschaffen over (vaak houdinggerelateerde) voetproblemen, en klachten die mogelijkerwijze zijn ontstaan als gevolg van een beenlengteverschil (bekkenscheefstand).
Ook vindt de bezoeker uitleg over de behandelmogelijkheden van diverse 'Podo-beroepen'.

Door middel van een 'Landelijk Register' en een 'Praktijkzoeker/Praktijkvinder' wordt (be)zoekers van deze websites de mogelijkheid geboden een behandelaar te vinden.

Het C.I.R.P.- haar (nieuws-) redacteuren- de adverteerders in de 'Praktijkwijzers en Landelijke registers' en de samensteller van deze website (voormalig podotherapeut dhr. Jan de Vries, doen hun uiterste best om de op deze website geboden informatie en/of adviezen zo actueel, volledig en correct mogelijk te laten zijn.
Zij allen accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van informatie op deze site en/of E-consult.
De bezoeker kan aan informatie en/of adviezen dan ook geen rechten ontlenen.