Contact.

C.I.R.P.
Centrum voor Informatie en Registratie Podologie- Podotherapie- Podo-posturaaltherapie.
Park Zomerlust 43, 2435 NG Zevenhoven
E. info@podomedic.nl

I. www.beenlengteverschil.nl www.beenlengteverschil.nl
I. www.podomedic.nl

Bank: NL 97 RABO 0101046022
K.v.K. Dossier 28117209

Behandelaars uit onderstaande beroepen die zich wensen te registreren in het 'Landelijk Therapeuten Register' en de 'Praktijkzoeker/Praktijkvinder' kunnen via een e-mail bij het C.I.R.P. informatie aanvragen c.q.zich aanmelden.

•Podotherapeut
•Sport-podotherapeut
•Diabetes-podotherapeut
•Register-podoloog
•Voetkundig Sportadviseur
•Podo-posturaal therapeut
•Medisch pedicure

Disclaimer.

Het C.I.R.P-haar (nieuws-) redacteuren en de adverteerders in de 'Praktijkwijzers en Landelijke registers', doen hun uiterste best om de op deze website geboden informatie zo actueel, volledig en correct mogelijk te laten zijn. Zij allen accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van informatie op deze site.
De bezoeker kan aan deze informatie dan ook geen rechten ontlenen.