Informatie over de Medisch Pedicure Sport / Sportpedicure.

Medisch Pedicure Sport - Sportpedicure.
De Medisch Pedicure die de opleiding 'Medisch Pedicure Sport' of ‘Sportpedicure’ met succes heeft afgerond kan veel betekenen voor velerlei sporters.

Klachten bij wandelaars en hardlopers.
Als voorbeeld van een situatie waarbij de hulp van een Medisch Pedicure Sport - Sportpedicure gewenst kan zijn, geven we het probleem dat veel wandelaars of hardlopers treft: ‘Fasciitis plantaris’. De peesplaat onder de voet die zich vasthecht aan het hielbeen, is dan geïrriteerd. Dit verschijnsel kan ondragelijke pijn veroorzaken.
De Medisch Pedicure Sport - Sportpedicure kan, vaak in samenwerking met een andere discipline, deze aandoening goed behandelen, en adviezen geven om een herhaling van deze klacht zo mogelijk te voorkomen.

Samenwerking.
Vaak zal er binnen de multidisciplinaire samenwerking, naast behandeling van bijvoorbeeld het hierboven beschreven probleem, ook gericht advies gegeven worden voor het bezoeken van een andere discipline, zoals een Podotherapeut- Voetkundig Sportadviseur of Registerpodoloog.

Voeten en schoenen.
Er zijn veel verschillende voettypes,en elk voettype kent zijn eigen ‘zwakke punten’. De juiste schoenkeuze vormt ondermeer een belangrijk onderdeel bij de behandeling en adviezen van de Medisch Pedicure Sport - Sportpedicure.